VÆRDIKAMPE

Centre for Advanced Migration Studies afholder temadag om en række aktuelle værdikampe.

10.00-11.00 Positiv særbehandling (v. Hans Bonde, Københavns Universitet, og Kasper Lippert-Rasmussen, Aarhus Universitet)
• Kan positiv særbehandling retfærdiggøres? Er den udtryk for diskrimination eller ligestilling?

11.00-12.00 Multikulturalisme (v. Nils Holtug og Frederik Stjernfelt, Københavns Universitet)
• Kan multikulturelle politikker retfærdiggøres? Indebærer de lighed for, eller særbehandling af, minoriteter?

13.00-14.00 Ytringsfrihed (v. Sune Lægaard, RUC, og Jacob Mchangama, Justitia)
• Er der grænser for ytringsfriheden, og hvor går de i givet fald? Er ytringsfriheden truet?

14.00-15.00 Diskrimination (v. Frej Klem Thomsen, RUC, og Søren Villemoes, Weekendavisen)
• Bør vi opretholde racismeparagraffen? Hvilke typer diskrimination findes der, og hvordan bør de bekæmpes?

15.30-16.30 Identitet og litteratur (v. Elisabeth Friis, Lunds Universitet, og Niels Lyngsø, forfatter)
• Hvilken rolle spiller forfatterens og læserens (herunder anmelderens) egen identitet (fx køn, etnicitet, seksualitet)? Er politisk korrekthed, eller eksotisering af minoriteter, problemer i litteraturen og debatten herom?

Alle er velkomne!