3 September 2013

Survey report on integration efforts in the Danish municipalities

A new survey report has been published on integration efforts in the Danish municipalities done by AMIS affiliate Martin Lemberg-Pedersen on behalf of the Danish Refugee Council.

Access the report here (in Danish only).

---

Dansk Flygtningehjælp har haft en ambition om at afdække den danske integrationspraksis – med særligt fokus på udfordringer omkring flygtninges ankomst til kommunen, den beskæftigelsesrettede integration og integrationen af traumeramte flygtninge. Metoden har været kvalitative interviews med kommunale socialrådgivere og flygtninge – kombineret med en kvantitativ undersøgelse af kommunalt ansattes vurdering af kommuners integrationspraksis. Der er store indbyrdes forskelle mellem de enkelte kommuners integrationspraksis, anvendte ressourcer og faglige forudsætninger. Denne rapport har haft som sit dobbelte fokus på den ene side at illustrere udfordringer i en meget uensartet kommunal integrationsindsats og på den anden side at beskrive de strukturelle rammer, der understøtter disse udfordringer.

Se rapporten her (in Danish only).